تبلیغات
tavanayi haye ensanha - حرفهای نگفته

ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی !

غذایت را سرد می خوری !

ناهار ها نصفه شب ، صبحانه را شام !

لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی !

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی !

شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد !

تنهائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست ،

روزهای من اینگونه و شبهایم اصلاً نمیگذرد . . .

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

تنهایی را دوست دارم زیرا که خداوند هم تنهاست

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد . . .

دلم یخ میزندگاهی ، در این سرمای تنهایی

شبم قندیل میبندد از این یخهای تنهایی

قلم آهسته می راند بر این خط بلند ، اما

گمانم یاد می گیرد ز من انشای تنهایی . . .

دوره ، دوره ی تنهایی دستها نیست

دوره ، دوره ی تنهایی دلهاست . . .

میشه تنهایی بازی کرد

میشه تنهایی خندید

میشه تنهایی سفر کرد

ولی خدایی خیلی سخته تنهایی

تنهایی را تحمل کرد

وقتی تو نیستی

نه هست های ما چونان که بایدند، نه باید ها

مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخوانم

عمریست لبخند های لاغر خود را در دل ذخیره میکنم

باشد برای روز مبادا

اما در صفحه های تقویم

روزی به نام روز مبادا نیست

آن روز هرچه باشد؛

            روزی شبیه دیروز

                 روزی شبیه فردا

                     روزی درست مثل همین روزهای ماست

اما کسی چه میداند

شاید امروز نیز، روز مبادا باشد

وقتی تو نیستی

 نه هست های ما چونان که بایدند، نه باید ها

                                              هر روز بی تو روز مباداست

آیینه ها در چشم ما چه جاذبه ای دارند

آیینه هایی که دعوت دیدارند

دیدارهای کوتاه،

       از پشت هفت دیوار،

              دیوارهای صاف،

                      دیوارهای شیشه ای شفاف،

                                    دیوارهای تو...

                                    دیوارهای من...

 دیوارهای فاصله بسیارند

آه...

    دیوارهای تو همه آیینه اند

                       و آیینه های من همه دیوارند...

  • کوه
  • گلریزون
  • ضایعات