تبلیغات
tavanayi haye ensanha - جملاتی زیبا و ارزشمند

همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید، آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک بی دست و پای احمق است. – آلبرت اینشتین

S A L I J O O N

    وقتی می‌خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه را از دست داده‌ای که این را به دست آورده‌ای. – تنزین گیاتسو (چهاردهمین دالایی لاما)

S A L I J O O N

    ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. – چالرز داروین

S A L I J O O N

    افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. – جورج ادوارد مور

  • کوه
  • گلریزون
  • ضایعات