تبلیغات
tavanayi haye ensanha - نکته های جالب

همیشه با ضرب طبل خودتان حركت كنید. مهم

نیست كه صدای آن چقدر ضعیف یا دور باشد.  


هنری تورو

زندگی مانند دوچرخه سواری است. برای حفظ

تعادل باید حركت كرد.   آلبرت انیشتین


 مسائل را در همان سطح آگاهی كه به وجود

آمده است نمی توان حل كرد.  آلبرت انیشتین


ما به افرادی كه در ورود به عرصه «غیر ممكن»

تخصص دارند نیاز داریم.   تئودور روتكی


در عـصر تغییرات مـسـتـمر، تنــها

«یــادگیــرندگان» آیـنــده را به ارث خواهند برد.


مابـقی خود را برای زندگی در دنـیایی مجهـز

كـرده اند كه دیگر وجـود نـــــدارد.   اریك هوفر

فردا همواره خواهد رسید و همیشه با روزهای

دیگر متفاوت خواهد بود.


 فردا ، حتی بزرگ ترین شركت ها نیز در معرض

خطر
هستند ، اگر در مورد آینده شان نیندیشیده

باشند .  پیتر دراكر

تاریخ : چهارشنبه 12 تیر 1392 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : saeed zeynali | نظرات

  • کوه
  • گلریزون
  • ضایعات